จำหน่ายสินค้า CISCO | โทรสอบถาม | Add LINE

5 สิ่งที่ SME ควรคำนึงถึงก่อน ออกแบบระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คในออฟฟิตใหม่

5 สิ่งที่ SME ควรคำนึงถึงก่อน ออกแบบระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คในออฟฟิตใหม่

Share This Post

  1. Easy ง่ายต่อการติดตั้ง และง่ายต่อการบริหารจัดการอุปกรณ์อื่น(Access point, CCTV, etc.)
  1. Integration อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถทำงานด้วยกันได้ และมีความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน.
  1. Efficiency ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
  1. Security โครงสร้างเครือข่ายที่ปลอดภัย ทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มผู้ใช้งาน และแอปพลิเคชั่นใหม่ได้
  1. Flexible ความยืดหยุ่นภายใน ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง เพิ่มการแข่งขันให้กับธุรกิจ ขยายตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

More To Explore

Tech-Talk

Cisco DNA คืออะไร?

Cisco DNA (Digital Network Architecture) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการระบบ ช่วยให้องค์กรสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบSoftware-defined Network (SDN), Network Functions Virtualization (NFV), Model-driven programming, Overlay networks, Cloud Management, Analytics และอื่นๆ โดยมองรวมกันเป็นระบบเดียว