จำหน่ายสินค้า CISCO | โทรสอบถาม | Add LINE

ทำไมFirewallจึงมีความจำเป็นในองค์กร?

ปัจจุบันเป้าหมายการ Cyberattack ส่วนใหญ่จะเกิดกับองค์กรที่เป็น SMEเนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้โจรกรรมพบว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ Firewall บนระบบเครือข่ายในองค์กรเป็นจำนวนน้อย ทำให้มีโอกาสโจรกรรมสำเร็จได้สูง โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการ Work From Home หรือผู้ให้บริการ Application ที่ต้องใช้ดำเนินงานในองค์กรเริ่มเปลี่ยนไป

Share This Post

            ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ รับ-ส่ง Email, เข้า Website , Internet Banking, Meeting Online, ใช้งาน Application on Cloud เช่น Office365 เป็นต้น โดยกิจกรรมที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นข้อมูลที่สำคัญขององค์กรของคุณที่จะผ่านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และหากไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของเครือข่ายในองค์กร อาจส่งผลให้องค์กรของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูก Cyberattack เช่น Spam, Hacking Information, Ransomware, DDoS, Malware 

            พบว่าปัจจุบันเป้าหมายการ Cyberattack ส่วนใหญ่จะเกิดกับองค์กรที่เป็น SMEเนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้โจรกรรมพบว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ Firewall บนระบบเครือข่ายในองค์กรเป็นจำนวนน้อย ทำให้มีโอกาสโจรกรรมสำเร็จได้สูง โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการ Work From Home หรือผู้ให้บริการ Application ที่ต้องใช้ดำเนินงานในองค์กรเริ่มเปลี่ยนไปให้บริการบน Cloud มากขึ้น ทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิด Cyberattack กับองค์กรของคุณก็เพิ่มขึ้น จึงทำให้ Firewall เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยกับเครือข่ายในองค์กรในยุคปัจจุบัน

            จากการสำรวจ ในปี 2019 แต่ละลักษณะการดำเนินธุรกิจขององค์กรก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าแม้กลุ่มธุรกิจที่โอกาสเสี่ยงต่ำ แต่ความสำเร็จในการ Cyberattack สูงมากเนื่องจากไม่มีความพร้อมในการป้องกันของเครือข่ายในองค์กร จึงทำให้เห็นได้ชัดว่าทำไม Firewall จำเป็นต้องมีโดยเฉพาะกับองค์กร SME ที่มีการแข่งขันสูง 

สิ่งที่จะได้รับเมื่อองค์กรของคุณติดตั้ง Firewall

  1. URL Filtering: เลือก URL Website ที่ไม่ให้เข้าถึงระหว่างอยู่ในเครือข่าย
  • VPN: สร้าง VPN ให้สามารถเข้าเครือข่ายจากระยะไกลได้
  • Next-Generation Intrusion Prevention: ป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าถึงเครือข่าย
  • Application Visibility & Control: แสดง Bandwidth การใช้เครือข่ายของแต่ละ Application 
  • Advanced Malware Protection
  • Network Firewall Routing and Switching
  • Built-in Network Profiling 
  • Clustering & High Availability
  • FireSIGHT Analytics & Automation
  • เก็บ LOG การใช้งาน ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

Reference

https://www.upward-technology.com/small-business-considering-firewall

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/cb2796c7-en/index.html?itemId=/content/component/cb2796c7-en#tablegrp-d1e7931

https://www.inc.com/joe-galvin/60-percent-of-small-businesses-fold-within-6-months-of-a-cyber-attack-heres-how-to-protect-yourself.html

More To Explore

Tech-Talk

Cisco DNA คืออะไร?

Cisco DNA (Digital Network Architecture) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการระบบ ช่วยให้องค์กรสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบSoftware-defined Network (SDN), Network Functions Virtualization (NFV), Model-driven programming, Overlay networks, Cloud Management, Analytics และอื่นๆ โดยมองรวมกันเป็นระบบเดียว